Gelir ve Giderler

  • Menkul ve gayrimenkul bağışları,
  • Ortağı ya da iştirakçisi olduğu şirketlerden elde edilen gelirler,
  • Öz kaynaklarının değerlendirilmesinden elde edilen gelirler,
  • Vekaleten kurban kesiminden elde edilen gelir.