Türkiye Gazi ve sehit Aılerı Vakfı Malatya sub.Vakfımızda Melüdi şerif.Şehıtlerımızın Ruhuna Kuran Kerim okuttu.

Türkiye Gazi ve sehit Aılerı Vakfı Malatya sub.Vakfımızda Melüdi şerif.Şehıtlerımızın Ruhuna Kuran Kerim okuttu.