SEHVEN EMEKLİ EDİLİP MAĞDUR OLAN GAZİLERİMİZ!!

SEHVEN EMEKLİ EDİLİP MAĞDUR OLAN GAZİLERİMİZ!!

Türkiye Cumhuriyeti Devletinin bölünmez bütünlüğünü korumak amacıyla  Terörle Mücadelede yaralanarak GAZİ olanlardan sağlık durumları kamu yararına çalışmaya elverişli olanlara (rehabilite edilmeleri ve sosyal hayata uyumlaştırılmaları amacıyla) Kamu kurum ve kuruluşlarında 1 istihdam hakkı verilmektedir. Vatan savunmasında gerek bedenen gerekse ruhen kayıplar veren her malul Gazi aynı zamanda anayasal olarak engelli bir vatandaş olduğundan 5510 sayılı kanunun 28. Maddesine istinaden sekel oranlarına göre  özürlü yurttaşlarına tanıdığı  erken emeklilik haklarından özür oranlarına göre (5510 sayılı kanunun 38. Maddesi ve 6495 sayılı torba kanunun 80. Maddesi çıkana kadar ) faydalanmakta idi.
 
Fakat söz konusu bu kanunların hayata geçirilmesi itibariyle gazilerin;
 
Askerlik hizmeti ya da GAZİ olmalarına sebebiyet veren olay öncesine ait sigorta giriş ve primleri silinmiştir.  
2. dolayısı ile bir önceki kanunlarda Devletimizin 5510 sayılı kanunun 28. maddesi ile özürlü vatandaşlara sağladığı erken emeklilik hakları vatan kahramanı gazilerin elinden alınarak; Gazilerin emeklilik haklarını almaları ruhsal ve fiziksel sekel oranları hangi ağırlıkta olursa olsun emekli olma yaşları  kanun gereği olarak 60’ lı yaşlara ertelenmiştir.
 
Ancak;
 
5510 Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunun 38. Maddesi ve 6495 sayılı “Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına  Dair Kanun’un” torba yasanın  80. Maddesi uygulamaya girdikten sonra 2013 - 2016 Yılları arasında Sosyal Güvenlik Kurumu Emeklilik Hizmetleri Daire Başkanlığına emeklilik için müracaat eden 227 Gazi emekli sevk edilmiştir.
 
17 Aralık 2019 tarihine kadar emeklilik ile ilgili tüm haklarını ( Maaş-Tazminat ) alan 3713 Sayılı terörle mücadele Kanununa tabi 227 Gazimizin  maaşları “Sehven emekli” edildikleri gerekçesi ile bu tarihten itibari ile kesilmiştir.
 
Sehven emekli edildiği iddia edilen Gazilerimiz ki her birisi bu vatan için kanlarını ve hatta uzuvlarını çok daha önemlisi ruh sağlıklarını kaybetmiş vatan kahramanlarımızın emekli maaşları kesildiği gibi yeniden işlerine dönmelerine olanak sağlanmadığı ve kendilerine tanınan istihdam hakları da ellerinden alınmış olacaktır. Gazilerimizin yaşayacağı mağduriyet hem maddi hemde manevi boyutta artarak devam edecektir..
 
Emeklilik hakları elinden alınması sebebiyle yaşanan sorunlarına çözüm beklerken böylesi bir karar sosyal devletin eşitlik ve adaletten yana sergilediği pozitif yaklaşıma olan güven duygusunu derinden etkilemektedir..
 
Mevcut gelirlerine göre bir gelecek planlaması yapmış olan Gazilerimizin karşı karşıya kalacağı sıkıntılar kendileri ile birlikte bu hayatının her türlü zorluğuna göğüs geren eş ve çocuklarını da derinden etkileyecek olup  sıkıntılar büyüyerek, sonucu kestirilemeyen talihsizliklerin yaşanması ihtimal dahilindedir. .
 
 
 
Sosyal Güvenlik Kurumu  bu kapsamda emeklilik hakları iptal edilen Gazilere geriye dönük yersiz ve haksız ödemeden kaynaklı olarak borç rücu ettirmemiş olup; 07 Aralık 2019 tarihli 7194 sayılı kanunun 48. maddesi ile 5510 sayılı kanuna eklenen geçici 79.madde ile sorunu kurumsal açıdan çözüme kavuşturmuş ancak;  Gazilerin ve Bakmakla mükellef oldukları ailelerinin (eş ve çocuklarının) maruz kalacağı sıkıntıların vahim sonucunu  dikkate almamıştır.
 
Sorunun çözümlenmesi adına;
 
Madde- 3/11/1980 Tarihli 2330 Sayılı Nakdi Tazminat ve Aylık Bağlanması Hakkında Kanunu’nun 4 üncü maddesinin ikinci fıkrasının son cümlesi madde metninden çıkartılmıştır.
 
Çıkartılan metin;
’’... Yukarıda belirtilen kanun maddelerinegöre ”malullük”aylığı bağlanmasına esas alınmış hastalık ya da engellilik hâlleri ve bu hastalık ya da engellilik hallerindeki ilerlemeler, sonradan geçen çalışmalar sebebiyle yaşlılık aylığına hak kazanılması koşullarının belirlenmesinde dikkate alınmaz.” İfadesidir.
 
Madde – 3/11/1980 Tarihli 2330 Sayılı Nakdi Tazminat ve Aylık Bağlanması Hakkında Kanunu’nun 4 üncü maddesinin üçüncü fıkrasının sonuna aşağıdaki cümle ilave edilmiştir.
 
‘’Vazife ve Harp malulü aylığı almakta olan erbaş ve erlerin kendilerine ya da hak sahiplerine sigortalı hizmetlerinden dolayı malullük, yaşlılık yada ölüm aylığı bağlanmasında,  vazife veya harp malullüğü aylığı başlangıç tarihinden önce geçen hizmetlerin başlangıcı sigortalılık başlangıcı olarak kabul edilir ve bu süreler malullük, yaşlılık yada ölüm aylığı bağlanmasında ayrıca dikkate alınır.’’
 
ANA GEREKÇELER
 
BİRİNCİL GEREKÇE:
 
Anayasamızın 10 maddesinde “ Çocuklar, yaşlılar, özürlüler, harp ve vazife şehitlerinin dul ve yetimleri ile malul ve gaziler için alınacak tedbirler eşitlik ilkesine aykırı sayılmaz.” ifadesi yer almaktadır.
 
İKİNCİL GEREKÇE
 
Anayasanın Sosyal güvenlik bakımından özel olarak korunması gerekenler başlığı altındaki 61. maddesinde "Devlet, harp ve vazife şehitlerinin dul ve yetimleriyle, malûl ve gazileri korur ve toplumda kendilerine yaraşır bir hayat seviyesi sağlar." hükmü açıkça yer almaktadır.
 
            Yukarıda açık ve net bir şekilde belirtilen çerçevede gaziler, harp ve vazife malulleri, bunların eş, anne, baba ve çocuklarının zorluklarla devam eden yaşam koşullarının bir nebze de olsa kolaylaştırılması ve sosyo ekonomik durumlarının Türkiye Cumhuriyeti Devletinin gazilerine yakışır şekilde devam edebilmesi adına;
 
Her ne kadar sehven bir hata yapıldığı düşünülse dahi verilen hakların geri alınmasının “ bu vatan için üstün görev anlayışı ve fedakarlık etme noktasında canlarını vererek şehit olmayı göze almışken; ruh ve beden sağlığı bütünlüğünü kaybederek Gazi olan vatan kahramanlarımıza, harp ve vazife malüllerimize ve kendileri ile bu hayatı ve beraberindeki her türlü zorluğu birlikte göğüsleyen eş, çocuk, anne ve babalarının” yaşayacakları telafisi mümkün olmayacak bir sıkıntıya mahal vermeksizin gerekli düzenlemelerin yapılarak mağduriyetlerinin giderilmesini Vakfımızın Tüzel kişiliği nezdinde bütün camiamız adına gerekli çözüm yollarının ivedilikle tesis edilmesi hususunda gereğini;
 
 
 
SAYGILARIMLA ARZ EDERİM.
 
 
                                                                                                                                 (GAZİ) Lokman AYLAR
                                                                                                                                 Genel Başkan

GENEL BAŞKAN

Lokman AYLAR

BAŞKANIN MESAJI

NASIL BAĞIŞ YAPABİLİRİM?

Online Bağış Online Bağış Online Bağış Online Bağış

DUYURULAR

Yeni Zelanda'da Şehit Edilen Müslüman Kardeslerimiz İçin Camileri Dolduruyoruz

21.03.2019 Perşembe günü Hacı Bayram-ı Veli Camii Şerifinde Yeni Zelanda da Şehit edilen M [...]

2019-03-22 15:31:49

KAMUOYUNU BİLGİLENDİRME AÇIKLAMASI

  Son zamanlarda 28 şubat zihniyetinin ürünü batı çalışma grubu ar [...]

2018-10-24 15:46:09

Kıbrıs Barış Harekatı Gazilerimizden Kahraman Edip DENİZ'in eşi hakka yürümüştür.

Kıbrıs Barış Harekatı  Gazilerimizden  Kahraman Edip DENİZ'in eşi hakka yürü [...]

2018-09-11 15:57:09