Duyurular

Üniversite Harcı Muafiyeti İle İlgili Son Bakanlar Kurulu Kararı
  • 30 Kasım 1999
  • 105 defa okundu
Üniversite Harcı Muafiyeti İle İlgili Son Bakanlar Kurulu Kararı

Üniversite harcı muafiyetine ilişkin son yayımlanan Bakanlar Kurulu kararında \"3713 sayılı Terörle Mücadele Kanunu kapsamındaki malullerin kendileri ile eş ve çocuklarından\" şeklinde belirtilerek terörle mücadele Gazileri açısından daha önceden var olan sorun çözümlenmiştir. Ancak terörle mücadele kanunu kapsamında olmayan diğer harp ve vazife malullerinin kendileri ile eş ve çocuklarına bu hak tanınmamıştır. Bu hakkın tüm harp ve vazife malulleri ile eş ve çocuklarını kapsayacak şekilde genişletilmesini temenni ediyoruz.

31 Ağustos 2013 CUMARTESİ Resmî Gazete Sayı : 28751 BAKANLAR KURULU KARARI Karar Sayısı : 2013/5172 Ekli ?2013-2014 Eğitim-Öğretim Yılında Yükseköğretim Kurumlarında Cari Hizmet Maliyetlerine Öğrenci Katkısı Olarak Alınacak Katkı Payları ve Öğrenim Ücretlerinin Tespitine Dair Karar?ın yürürlüğe konulması; Millî Eğitim Bakanlığının 19/7/2013 tarihli ve 1810294 sayılı yazısı üzerine, 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Kanunun 46 ncı maddesi ile 19/11/1992 tarihli ve 3843 sayılı Kanunun 7 nci maddesine göre, Bakanlar Kurulu?nca 22/7/2013 tarihinde kararlaştırılmıştır.

Abdullah GÜL
CUMHURBAŞKANI

MADDE 2- (1) 2013-2014 Eğitim-Öğretim Yılında öğrenimine devam eden veya yeni kayıt yaptıracak birinci öğretim ve açık öğretim öğrencilerinden, 4 üncü ve 11 inci maddelerdeki hükümler saklı kalmak kaydıyla, öğrenci katkı payı alınmaz. Bu öğrencilerden alınması gereken öğrenci katkı payı tutarları. Devlet tarafından karşılanır.

(2) 31/5/2006 tarihli ve 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun 47 nci maddesi ile 3/11/1980 tarihli ve 2330 sayılı Nakdi Tazminat ve Aylık Bağlanması Hakkında Kanun, 23/4/1981 tarihli ve 2453 sayılı Yurt Dışında Görevli Personele Nakdi Tazminat Verilmesi ve Aylık Bağlanması Hakkında Kanun, 28/2/1982 tarihli ve 2629 sayılı Uçuş, Paraşüt, Denizaltı, Dalgıç ve Kurbağa Adam Hizmetleri Tazminat Kanunu, 12/4/1991 tarihli ve 3713 sayılı Terörle Mücadele Kanunu kapsamındaki görevlerini ifa ederkenhayatlarını kaybedenlerin eş ve çocuklarından; 3713 sayılı Terörle Mücadele Kanunu kapsamındaki malullerin kendileri ile eş ve çocuklarından; 24/2/1968 tarihli ve 1005 sayılı İstiklal Madalyası Verilmiş Bulunanlara Vatani Hizmet Tertibinden Şeref Aylığı Bağlanması Hakkında Kanun kapsamında şeref aylığı alanların kendileri ile eş ve çocuklarındanöğrenim ücreti alınmaz.....