Haberler

İstanbul'un Fethi
  • 29 Mayıs 2020
  • 1347 defa okundu
İstanbul'un Fethi

İstanbul'un Fethi'nin 567. Yıl Dönümü Kutlu Olsun

İSTANBUL’UN FETHİ’NİN 567. YIL DÖNÜMÜ KUTLU OLSUN
 
 “Le Tufte Hannel Kostantiniyyetu Fele Ni’mel Emiru Emiruha Vele Ni’mel Ceysu Zalikel Ceys”

İstanbul mutlaka feth edilecektir.Onu feth eden komutan ne güzel komutan, onu feth eden ordu ne güzel ordudur!
Fethin Mübarek olsun İstanbul!
Gazan Mübarek olsun şanlı kumandan!
Zaferiniz Cennet olsun şanlı ordu!

FETİH RUHU yanında Sıddık-i Ekber ile Mekkeyi terk ederken, Alemlere Rahmet olarak gönderilmiş Peygamber Efendimiz s.a.v.'in gözlerindeki ümit, kalbindeki İmandır!

FETİH RUHU Cenab-ı Hak Mekkenin Fetihini nasip ettiğinde eman vermektir!

FETİH RUHU Feth edilmiş Mukaddes belde Kudüse büyük bir tevazuyla giren Emir El- Müminin Hz. Ömerin tavrıdır!

FETİH RUHU Kudüs Fatihi Selahaddin-i Eyyubinin 'Biz seferle emrolunduk, zaferle değil' diyerek ordusunu önünde Mübarek beldeye hareketidir ve bu uğurdaki gayretidir!

FETİH RUHU Sultan Alparslanın kefenini sırtını gıyerek Allah yolunda CİHAD'a kalkmasıdır!

FETİH RUHU Peygamber Efendimiz s.a.v.'in müjdesine ulaşıp imtiyaz etme niyetiyle değilde, sırf Allah Resulünün sözü yerine gelmiş olsun şuuruyla hareket edip İstanbulun surlarına Hilali dikmektir!

FETİH RUHU Yavuz Sultan Selim Han'ın büyük çölde önde Allah Resulü giderken biz nasıl ata binebiliriz diyip, atından inerek yürüyüşüdür!

FETİH RUHU tren Medineye yaklaşırken çıkardığı sesle Allah Resulünü rahatsız etmesin diye raylara keçe döşemekten Sultan Abdülhamid Han'dır!

FETİH RUHU ordu dağıtılmış, vatanın her karış toprağı paylaşılmışken Kuva-ı Milliye’yi örgütleyip düşmanı vatan topraklarından atmaktır.  

FETİH RUHU ümmeti dipdiri ayakta tutarken, düşmanı titretmektir.

FETİH RUHU Feth-i Mübin’in yıl dönümünde Sultan Mehmet Han’ın vakfiyesi olan Ayasofya Camiinde Fetih Suresi okutmaktır.
 
FETİH RUHU Ayasofya Camiisini, müze esaretinden kurtarmaktır.  
 
FETİH RUHU Hakkın yanında, batılın karşısında durmaktır!
 
FETİH RUHU üzerinden 567 yıl geçmiş olsa da sanki daha dün fethedilmiş gibi bu sevinci yaşamak ve paylaşmaktır.

Fethin mübarek olsun Aziz İstanbul; sen hep bizim olarak kalacaksın.