Tabi Olunan Mevzuat

Tabi Olunan Mevzuat

KANUN

  • 4721 sayılı Türk Medeni Kanunu
  • 5737 sayılı Vakıflar Kanunu
  • 5072 sayılı Dernek ve Vakıfların Kamu Kurum ve Kuruluşları ile İlişkilerine Dair Kanun 


  • DİĞER HUKUKİ MEVZUAT

  • Vakıflar Yönetmeliği
  • Türkiye Gaziler Vakfı Vakıf Senedi
  • Türkiye Gaziler Vakfı Vakıf Yönetmeliği